Varnost in zdravje pri delu

Opravljamo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu,
varstva pred požarom, varstva okolja ter prometa s kemikalijami.

PREDSTAVITEV


RE_AL VARSTVO je podjetje, ki že več kot 20 let izvaja strokovne storitve s področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva.

Naročnikom nudimo izvajanje celotnega področja varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva. Na ta način prevzemamo odgovornost za skladnost področja z zakonodajnimi zahtevami, medtem ko se naročniki lahko posvetijo svoji prvenstveni dejavnosti. Odlikuje nas odgovoren pristop do naročnika, strokovnost izvedenih storitev in prilagodljivost posameznim specifikam delovnih procesov in dejavnosti.

Tečaji in usposabljanje na področjih

varstva pri delu, za delo s kemikalijami, nevarnimi pripravki, izpiti za viličarista, TGM, dvigalista, avtodvigala, žerjavista

Izdelava in pridobitev dokumentacije

Požarni red, načrt evakuacije Prevod varnostnih listov, Uuklajevanje varnostnih listov, izdelava OTV, Izjava o varnosti

Pregledi in meritve

Pregledi težke gradbene mehanizacije, delovne opreme, strojev. Meritve el. inštalacij, delovnega udobja, mikroklime

STORITVE


Varstvo in zdravje pri delu

Izdelujemo - Izjave o varnosti z oceno tveganja - navodila za varno delo, izvajamo - preglede in preizkuse delovne opreme - meritve v delovnem okolju, organiziramo usposabljanja in izpite: za upravljavca viličarja, upravljavca dvigal, upravljavca žerjavov - žerjavista, ali upravljavca težke gradbene mehanizacije

Varstvo pred požarom, požarna varnost

Izdelujemo - požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije,
izdelujemo ocene požarne ogroženosti,
izvajamo teoretična in praktična usposabljanja za zaposlene iz varstva pred požarom, izvajamo vaje evakuacij zaposlenih iz delovnih objektov.

Varstvo okolja in ravnanje z odpadki

Izdelujemo načrte ravnanja z odpadki, izdelujemo poročila in presoje o vplivih na okolje,
organiziramo meritve in preiskave emisij snovi (hlapi, pare, prah,...), emisij energij (hrup, toplota, svetloba, sevanja,...), organiziramo analize dimnih plinov za srednje kurilne naprave, izvajamo vodenje evidenc o varstvu okolja

Promet in ravnanje s kemikalijami

Izdelujemo strokovne pravilnike, poslovnike, varnostna navodila, varnostne liste, navodila za ukrepanje v primeru nesreče, usklajevanje varnostnih listov.
Izvajamo : Na področju ravnanja s kemikalijami nudimo izvajanje nalog odgovorne osebe, ki sledijo iz Zakona o kemikalijah.
Usposabljamo: Izobražujemo zaposlene s področja varnega dela s kemikalijami.

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH


Pri nas lahko naredite oddaljeno teoretični del usposabljanja.
Za dostop do programa Optima Prevent nas kontaktirajte . Ko dobite vse informacije za dostop kliknite na povezavo: Oddaljeno usposabljanje

Tečaj in izpit za strojnika za težko gradbeno mehanizacijo

Organiziramo tečaje in izobraževanje - usposabljanje za varno delo ter preizkus znanja za strojnika težke gradbene mehanizacije, po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu z Izjavo o varnosti v podjetju. Vsak udeleženec prejme literaturo. Teoretični del preizkusa se preverja pisno (testne pole) in ustno. Po opravljenem teoretičnem delu sledi praktična in izpitna vožnja. Po uspešno opravljenem izpitu prejmete POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU ZA VOZNIKA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE.

Tečaj in izpit za upravljalca dvigal

Organiziramo tečaje in izobraževanje - usposabljanje za varno delo za upravljavca vseh vrst dvigal (mostnih dvigal, avto dvigal, dvižnih košar in delovnih ploščadi). Vsak udeleženec prejme literaturo. Teoretični del preizkusa se preverja pisno (testne pole). Po opravljenem teoretičnem delu sledi praktično usposabljanje. Po uspešno opravljenem izpitu prejmete POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU ZA UPRAVLJAVCA DVIGAL.

Tečaj in izpit za upravljalca viličarjev

Organiziramo tečaje in izobraževanje - usposabljanje za varno delo ter preizkus znanja za izpit za viličarja, po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ter v skladu z Izjavo o varnosti v podjetju. Vsak udeleženec prejme literaturo za varno ravnanje z viličarji. Teoretični del preizkusa se preverja pisno (testne pole) . Po opravljenem teoretičnem delu sledi praktična in izpitna vožnja. Po uspešno opravljenem izpitu prejmete POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU ZA VOZNIKA VILIČARJA - IZPIT ZA VILIČARJA.

Tečaj in izpit za upravljalca stolpnega ali mostnega žerjava

Organiziramo tečaje in izobraževanje - usposabljanje za varno delo ter preizkus znanja za upravljalca žerjava - žerjavista. Vsak udeleženec prejme literaturo. Teoretični del preizkusa se preverja pisno (testne pole). Po opravljenem teoretičnem delu sledi praktično usposabljanje. Po uspešno opravljenem izpitu prejmete POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU ZA UPRAVLJAVCA STOLPNEGA ali MOSTNEGA ŽERJAVA.

KONTAKT


RE_AL Varstvo
Aleksander Remškar s.p.
1351 Brezovica
Sodnikarjeva 6
041 399 631
info@real1.si